0

2021’ de Fin Ekonomisi Büyüyecek

Finlandiya ekonomisinin COVID-19 krizinden toparlanmasının, 2020 yılının ikinci yarısında beklenenden daha güçlü gelişmelerle desteklendiğinin belirtildiği açıklamada, 2021 yılındaki ekonomik büyümenin, yılın ilk aylarında salgının durumunun kötüleşmesine rağmen Aralık 2020 tahmininde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ve Finlandiya ekonomisinin 2021 yılında %2,6 oranında büyüyeceği bildirildi.

Tahmin, aşılamanın kapsamı arttıkça toplumun açılabileceği ve ekonomik büyümenin hız kazanacağı varsayımına dayanmakta olup, 2022 yılında ekonominin toparlanmaya devam edeceği ve GSYİH büyümesinin %2,7’ye ulaşacağı öngörüldü. Ancak, büyümenin, çalışma çağındaki nüfusun azalması ve zayıf verimlilik artışı nedeniyle kısıtlanacağı, bu nedenle büyümenin 2023 yılında %1,2’ye düşeceği de tahmin edidi.

Özel tüketimin, 2021 yılında büyümenin lokomotifi olacağı belirtilen açıklamada; pandeminin kötüleşmesinin, pandemi koşullarına uygun yeni ve daha güvenli uygulamaların başlatılmasına rağmen yılın ilk yarısında harcama olanaklarını kısıtlayacağı, aşılama oranındaki artışın, pandeminin sona ermesi ihtimaline olan güveni artırmakta olduğu, özel tüketimdeki büyümenin yıl boyunca hızlanacağı ve tüketimdeki büyümenin 2022 yılında güçlü kalacağı da ifade edildi.

İstihdam oranının 2020 yılında %71,6’ya gerilediği, ancak 2022 yılında pandemi öncesi seviyelere döneceği de belirtilmekte olup, enflasyonun 2021 yılında %1,3’e yükseleceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button