0

TAREKS Denetimlerine İlişkin Mevzuata Uymayan Kullanıcılara Müeyyide Getirildi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29) yer aldı.

Tebliğ ile Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” ibaresi “2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” şeklinde değiştirildi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

Buna göre;

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, söz konusu Tebliğ hükümlerine ve Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınacak. Firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecek. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek.

Tebliğin, Ek-1’inde yer alan 6307.90.93.00.00 numaralı satır;

6307.90.93.00.00                   EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum
                                               Koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler

şeklinde değiştirildi.

Tebliğin Ek-1’inde yer alan “6307.90.98.10.19” ibaresi ise “6307.90.98.00.19” şeklinde değiştirildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button