0

Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki” hakkında muhatap bir yazı yayımladı.

Yazıda; İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğinden alınan 16.02.2021 tarihli ve E-721 sayılı yazıya atıfla antrepo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması durumunda gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1’inci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi uygulanması gerektiği hususuyla ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 7 nci maddesinde “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’c uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine söz konusu maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat