0

Pamuk Sektörü Raporu Yayınlandı

Raporda hem dünya pamuk görünümü hem de Türkiye’deki pamuk durumu ele alınırken, “pamuk üretim maliyetleri” ve “pamuk üretim bilançosu” alt başlıkları da yer alıyor. Raporun son kısmında da 4 alt başlıktan oluşan 46 maddelik “Türkiye’de pamuk üretiminin sorunları ve çözüm önerileri” yer alıyor.

2020 sezonunda pamuk ekim alanlarının yüzde 40 azaldığı kaydedilen raporda, “Pamuk üretim alanları son 30 yılın en düşük değeri olan, 353 bin hektara (3 milyon 530 milyon dekar) geriledi” uyarısı dikkat çekiyor. Söz konusu gerilemede münavebe koşulu nedeniyle desteklemeden yararlanamayacak alanların devre dışı kalmasının da etkili olduğunun altı çizilen raporda, “Pamuk alanlarındaki bu daralmaya karşılık, ortalama tarla veriminin önceki yıla oranla yüzde 23 artması sonucunda rekoltedeki azalma yüzde 27 ile sınırlı kaldı. Geçen sezon yaklaşık değerlerle 1 milyon 600 bin ton kütlü (600 bin ton lif) pamuk üretildiği tahmin ediliyor” ifadesine yer veriliyor.

2020 sezonunda dekar başına pamuk üretim maliyetleri yüzde 25 oranında artarken, tarla veriminin de yüzde 23 artması sayesinde ürün maliyetindeki artışın yüzde 2 ile sınırlı kaldığı ifade edilen raporda, “Bunun yanı sıra, pamuk fiyatlarının önceki sezona göre yüzde 40 kadar daha yüksek seyretmesi kg kütlü başına 25 kuruşluk brüt kazanç sağladı. Ayrıca 2020 sezonu için, 82 kuruştan 1 lira 10 kuruşa çıkarıldığı açıklanan fark ödemesi desteği ve mazot ve gübre destekleriyle birlikte söz konusu brüt kazancın 1 lira 32 kuruşu bulması imkânı oluştu” deniliyor.

Sektörün önümüzdeki döneme dair iklim değişikliği ve kuraklık riskleri ile üretim maliyetlerindeki kuvvetle muhtemel artışlardan kaynaklanan huzursuzlukları olduğu kaydedilen raporda, küresel salgın koşullarının pamuk tüketimine ve dolayısıyla pamuk fiyatlarına olumsuz yansımasından da endişe edildiğine dikkat çekiliyor.

Türkiye bugün dünya pamuk üretimin neredeyse tamamını (%99,5) karşılayan 10 büyük pamuk üreticisi ülke arasında 6’ncı sırada yer alıyor. Aynı Türkiye, dünya pamuk tüketiminin yüzde 85’ini gerçekleştiren ilk 8 ülke arasında da 4’üncü sırada. Arz ve talep dengesine baktığımızda bu da bizi dünya pamuk ithalatının yüzde 71’ini gerçekleştiren 5 büyük ithalatçı ülke arasında 4’üncü sıraya yerleştiriyor.

Tekstil sanayinin pamuk hammaddesindeki dışa bağımlılığının yüksek oranlardaki varlığını sürdürdüğü ifade edilen raporda, “2020 yılında tekstil sanayimizin 1 milyon 514 bin ton pamuk ihtiyacının ancak yüzde 40 kadarını yerli üretimle karşılayabildik. İhtiyacın karşılanması için 962 bin ton pamuk ithal edildi ve bunun için 1,5 milyar doların üzerinde bir bedel ödendi. Daha da önemlisi yerli üretimle bunun 2,5 katı kadar bir net katma değer yaratılmaktan mahrum kalındı” deniliyor.

Küresel salgın nedeniyle pamuk dahil bütün emtia fiyatlarında önemli artışlar olduğu hatırlatılan raporda, “2021 sezonuna yüzde 74 gibi oldukça yüksek bir stok/kullanım oranıyla girmekte olduğumuz için bu durum ülkemize henüz tam olarak yansımış değil. Ancak pamuk fiyatlarının en azından mevcut düzeylerini uzun süre koruyacağının güçlü bir delili sayılabilir” tespiti yer aldı.

Related Posts

Call Now Button