0

AB’ye İhracat İşlemlerinin Yetki Devri

Ege İhracatçı Birlikleri “İhracat Yetki Devri” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; genel ihracat kapsamında gerçekleştirilen ürünlerin ihracatı ile AB’ye Kuru Meyve İhracatı işlemlerinin Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği ve talimatı kapsamında Gıda ve Yem Şube Müdürlükleri tarafından yürütülmekle birlikte söz konusu ihracat işlemlerinin İlçe Müdürlüklerine yetki devrinin12.07.2021 tarihi itibari ile başlayacağı, ihracatçı firmalar bu tarihten sonra aşağıda belirtilen ihracat işlemleri için İlçe Müdürlüklerine başvuru yapacakları ve ilgili İlçe Müdürlüklerinin bilgilendirildiği belirtildi.

2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-IIsinde aflatoksin riski nedeniyle yer alan Türkiye menşeli kuru incir, fındık ve Antep fıstığı için 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek IV’ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun olarak Model Sertifika “Avrupa Birliği Ülkelerine Yapılacak Kuru Meyve İhracatına Dair Prosedür” hükümleri dikkate alınarak, analiz işlemleri ve Model Sertifika düzenlenmesi işlemleri İlçe Müdürlüğünde yetkili imza listesinde ismi bulunan kontrol görevlileri tarafından yürütülecek.

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından sıklığı tutulan hidrojen peroksit için İlçe Müdürlüklerine yönlendirilen firmalardan hidrojen peroksit analizi için numune alınarak laboratuvara gönderilecek ve analiz sonuçları üst yazı ile firmaya bildirilecek.
2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II sinde pestisit kalıntısı riski nedeniyle yer alan Türkiye menşeli asma yaprağının Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine ihracatında her parti üründe yapılan pestisit kontrollerinin uygun olması durumunda 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek IV’ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun olarak hazırlanmış Model Sertifika düzenlenecek olduğu bildirildi.

Bazı ülke menşeli susam ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine ihracatı 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile özel şartlara tabi kılınmış olup, 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile yaptığı değişiklikler ile AB mevzuatında belirtilen koşullara uygun olması durumunda her parti ürün için Model Sertifika düzenlenecek.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat