0

AB’den Çin Menşeli Alüminyum Dönüştürücü Folyo İthalatına Anti-Damping

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, Avrupa Komisyonu, 21 Mayıs’ta Çin çıkışlı olarak Avrupa Birliği’ne (AB) dışalımı yapılan alüminyum dönüştürücü folyoya yüzde 16’dan yüzde 29,1’e kadar varan oranlarda anti-damping vergisi uygulama amacında olduğunu açıkladı. Anti-damping soruşturması, ilgili ürünün AB’deki üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan altı Avrupalı dönüştürücü folyo üreticisinin anti-damping uygulanması konusundaki başvurusunun ardından geçen yılın Ekim ayında açılmıştı. Komisyon, vergi koyma kararı ile Çin’den gelen dönüştürücü folyonun Avrupa Birliği pazarında dampingli olarak dolayısıyla da yerli üreticilere karşı haksız rekabet yaratacak düzeyde düşük fiyatlardan satıldığını kabul etmiş oluyor. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre hedeflenmiş bir araç olan anti-damping vergileri adil rekabeti yeniden sağlamayı amaçlamakta.

Geçici anti-damping vergilerinin, kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından Haziran ayı ortalarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada soruşturma devam ederken içinde bulunduğumuz yılın sonunda sonuçlandırılmış olması gerekiyor. Sözkonusu anti-damping soruşturmasına koşut olarak aynı ürüne yönelik devam eden bir de anti-sübvansiyon soruşturması var.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat