0

Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı Sınav Başvurusu Ön Kayıtları Yarın Başlıyor

Yazıda, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 28.05.2021 tarihli ve 64241279 sayılı yazılarına atıfla 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların, 04.06.2021-05.07.2021 tarihleri ve 09:30-12:00/13:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Bahsi geçen yazıda, belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatlarının kabul edilmeyeceği, başvuruda sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanının esas alınacağı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı ve sınava ilişkin diğer koşulların Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi “www.ticaret.gov.tr” adresinde ayrıca duyurulacağı bildirildi.

Diğer taraftan; gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek özür durumu ve özür grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, başvurular sırasında Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bildirilmiş olan önlemlere uyulmasının önem arz ettiği vurgulandı.

İlgili başvuru formu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button