0

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişikliklere ilişkin hususların aşağıda yer aldığı bildirildi.

1. Meyve ve sebze sektöründeki üretici kuruluşlarının faaliyetleri ve operasyonel programlarına dair 2017/891 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/652 sayılı Komisyon Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nin 21 Nisan 2021 tarihli ve L 135 sayılı nüshasında yayımlandı.

2. Bazı üye ülkelerde rastlanan bulaşıcı kuş gribi hastalığına karşı alınan korunma önlemlerine dair 2020/1809 sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2021/640, 2021/562, 2021/489 ve 2021/450 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi’nin L 134, L 119, L 101 ve L 88 sayılı nüshalarında yayımlandı.

3. Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 134 sayılı nüshasında yayımlandı.

4. Organik ürünlerin etiketlenmesinde belirtilmesi gereken bazı bilgilere dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün III sayılı Eki’ni tadil eden 2021/642 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında yayımlandı.

5. Çiğ süt, süt ürünleri, kolostrum veya kolostrumdan elde edilmiş ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatı hakkında 605/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün I sayılı Eki’ni tadil eden 2021/645 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 20 Nisan 2021 tarihli ve L 133 sayılı nüshasında yayımlandı.

6. Sınır kontrol noktalarında resmi kontrollerden muaf tutulan belirli ürün kategorilerine dair 2017/625 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tamamlayan 2021/630 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 19 Nisan 2021 tarihli ve L 132 sayılı nüshasında yayımlandı.

7. “Budaörsi oszibarack” ve “Pistacchio di Raffadali” adlı ürünlerin AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/631 ve 2021/474 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 132 ve L 99 sayılı nüshalarında yayımlandı.

8. Sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi olan hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, tohum ürünleri, hayvansal yan ürünleri ve türev ürünler, komposit ürünler ve saman için listelerin oluşturulması hakkında 2017/625 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün uygulanması bağlamında kuralları belirleyen ve 2019/2007 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüile2007/275 sayılı Komisyon Kararı’nı yürürlükten kaldıran 2021/632 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 19 Nisan 2021 tarihli ve L 132 sayılı nüshasında yayımlandı.

9. Şap hastalığına karşı belirli risk önleyici tedbirler bağlamında süt ürünlerinin AB’ye girişi hakkında onaylı üçüncü ülkeler listesinin oluşturulması geçiş düzenlemeleri ve Birleşik Krallık, Guernsey, Man ve Jersey Adaları’nın listeye girişi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ve anılan Tüzüğü tadil eden 2021/634 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin L 132 ve L 114 sayılı nüshalarında yayımlandı.

10. Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2021/644, 2021/616, 2021/618 ve 2021/590 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 133, L 131 ve L 125 sayılı nüshalarında yayımlandı.

11. Belirli su hayvanları ve hayvansal kökenli ürünlerin AB’ye girişine dair model hayvan sağlığı sertifikaları ve resmi hayvan sağlığı sertifikaları hakkında 2020/2235 ile 2020/2236 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri’ni tadil eden 2021/617 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında yayımlandı.

12. Hayvan sağlığı sertifikaları ve resmi sertifikaların kullanımına dair geçiş hükümlerinin belirlenmesi hakkında 2020/2235, 2020/2236 ve 2021/403 sayılı Tüzükleri tadil eden 2021/619 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında yayımlandı.

13. Hayvanlara veya insanlara bulaşabilen hastalıkların önlenmesi ve kontrolü hakkında 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak bazı listelenmiş hastalıklar ve programların onaylanmasına ilişkin belirli üye ülkelerin veya bölgelerin hastalıksız ve aşılanmamış durumunun onaylanmasına dair kuralları belirleyen 2021/620 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında yayımlandı.

14. Hayvansal gıdalarda bulunan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması hakkında 37/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/621 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Nisan 2021 tarihli ve L 131 sayılı nüshasında yayımlandı.

15. Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerini belirleyen 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ve anılan Tüzüğü tadil eden 2021/623 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin L 131 ve L 129 sayılı nüshalarında yayımlandı.

16. Tüketim amaçlı belirli hayvan ve hayvansal ürünlerin AB’ye giriş izni verilen üçüncü ülke ve bölgelerin listesine Belarus, Birleşik Krallık, Guernsey, Man ve Jersey Adaları’nın eklenmesine dair 2021/405 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ve anılan Tüzüğü tadil eden 2021/606 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin L 129 ve L 114 sayılı nüshalarında yayımlandı.

17. Hırvatistan’ın Brusella hastalığından ari olduğunun tanınmasına dair 2003/467 sayılı Kararı tadil eden 2021/596 sayılı Komisyon Uygulama Kararı ve İtalya’da küçük kovan böceği ile doğrulanmış istila vakalarına ilişkin acil durum önlemlerinin belirlenmesine dair 2021/597 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 14 Nisan 2021 tarihli ve L 128 sayılı nüshasında yayımlandı.

18. Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair 2021/599, 2021/588, 2021/550, 2021/484, 2021/475, 2021/467 ve 2021/458 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 128, L 125, L 111, L 100, L 99, L 96 ve L 91 sayılı nüshalarında yayımlandı.

19. AB’de pestisitlerin maksimum kalıntı seviyelerine uyum sağlanması ve bitkisel ile hayvansal kaynaklı gıdaların içinde ve üzerinde bulunan pestisit kalıntılarının tespit edilmesi amacıyla 2022-2024 dönemi için eşgüdümlü çok yıllı Birlik kontrol programı hakkında 2021/601 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 14 Nisan 2021 tarihli ve L 127 sayılı nüshasında yayımlandı.

20. Arıcılık sektörüne mali katkının tahsis edilmesine dair 2015/1366 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/580 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 12 Nisan 2021 tarihli ve L 124 sayılı nüshasında yayımlandı.

21. Veteriner tıbbi ürünlere dair kimlik belgelerinde gerekli bilgilerin içeriği ve formatı hakkında 2019/6 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tamamlayan 2021/577 ve 2021/578 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin 9 Nisan 2021 tarihli ve L 123 sayılı nüshasında yayımlandı.

22. Bazı bebek gıdaları ve işlenmiş tahıl bazlı yiyeceklere eklenebilecek maddelerin listesi hakkında 609/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2021/571 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 8 Nisan 2021 tarihli ve L 120 sayılı nüshasında yayımlandı.

23. Protein hidrolizatından üretilen bebek ve devam maması için özel bileşim gereksinimlerine dair 2016/127 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/572 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 8 Nisan 2021 tarihli ve L 120 sayılı nüshasında yayımlandı.

24. Canlı salyangoz, kompozit ürünler ve insan tüketimi için piyasaya sürülen kılıflar için ithalat koşullarına dair 2019/625 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/573 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 8 Nisan 2021 tarihli ve L 120 sayılı nüshasında yayımlandı.

25. Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/566, 2021/556 ve 2021/459 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 118, L 115 ve L 91 sayılı nüshalarında yayımlandı.

26. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2021/567 ve 2021/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 118 ve L 94 sayılı nüshalarında yayımlandı.

27. Yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi ile ilgili olarak kanatlı ürünlerin AB’ye ihracatı için izin verilen üçüncü ülkeler, bölgeler veya bölümlerin listesine Birleşik Krallık’ın eklenmesine ilişkin 798/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün I sayılı Eki’ni tadil eden 2021/568 ve 2021/460 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 118 ve L 91 sayılı nüshalarında yayımlandı.

28. AB gübreleme ürünleri üzerindeki etiketin görsel görünümüne ilişkin Komisyon bildirisi, AB Resmi Gazetesi’nin 7 Nisan 2021 tarihli ve C 119 sayılı nüshasında yayımlandı.

29. AB’ye giriş için model hayvan sağlığı sertifikaları, resmi sertifikalar ve belirli kategorilerdeki kara hayvanları ve bunların tohum ürünleri sevkiyatlarının AB üye ülkeleri arasındaki hareketlere dair 2016/429 ve 2017/625 sayılı AP ve Konsey Tüzükleri bağlamında kuralları belirleyen ve 2010/470 sayılı Komisyon Kararı’nı yürürlükten kaldıran 2021/403 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 31 Mart 2021 tarihli ve L 113 sayılı nüshasında yayımlandı.

30. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onaylanması hakkında 2021/551, 2021/505, 2021/506, 2021/507, 2021/508 ve 2021/485 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 111, L 102 ve L 100 sayılı nüshalarında yayımlandı.

31. Brezilya, Kamboçya, ÇHC, Meksika, Güney Afrika, Tunus, Ukrayna ve Birleşik Krallık’taki laboratuvarlara, köpeklerde, kedilerde ve gelinciklerde kuduz aşlarının etkinliğini izlemek için serolojik testler yapma yetkisi verilmesine dair 2021/545 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Mart 2021 tarihli ve L 110 sayılı nüshasında yayımlandı.

32. Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine dair 2014/709 sayılı Komisyon Uygulama Kararı’nı tadil eden 2021/544 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Mart 2021 tarihli ve L 110 sayılı nüshasında yayımlandı.

33. ADIS ve EUROPHYT’nin kurulması ve kullanılması için prosedürler, elektronik hayvan sağlığı sertifikaları, resmi sertifikalar, hayvan sağlığı sertifikaları ve ticari belgelerin düzenlenmesi, elektronik imzaların kullanılması ve TRACES’in işleyişi hakkında 2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden ve 97/152 sayılı Konsey Kararı’nı yürürlükten kaldıran 2021/547 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Mart 2021 tarihli ve L 109 sayılı nüshasında yayımlandı.

34. Birleşik Krallık’ta üretilen orman üretme ürünlerinin eşdeğerliği hakkında 2008/971 sayılı Konsey Kararı’nı tadil eden 2021/536 sayılı AP ve Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Mart 2021 tarihli ve L 108 sayılı nüshasında yayımlandı.

35. Birleşik Krallık’ta yürütülen tarımsal bitki türlerinin çeşitlerinin bakımı için uygulamalara ilişkin kontrollerin eşdeğerliği ve tarla denetimlerinin denkliği hakkında 2003/17 ve 2005/834 sayılı Konsey Kararları’nı tadil eden 2021/537 sayılı AP ve Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Mart 2021 tarihli ve L 108 sayılı nüshasında yayımlandı.

36. Birleşik Krallık’ta evcil domuzların ve solipedlerin Trichinella testinden muaf tutulması hakkında 2015/1375 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/519 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 25 Mart 2021 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandı.

37. Karada yaşayan belirli hayvanların izlenebilirliğine dair 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında kuralları belirleyen 2021/520 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 25 Mart 2021 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandı.

38. Alkollü içeceklerin tanımlanması, tarifi, sunumu, etiketlenmesi ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 019/787 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak “Vasi vadkörte palinka” adlı ürünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/518 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 25 Mart 2021 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandı.

39. Bazı canlı hayvanlarda ve hayvansal kökenli ürünlerde salmonella kontrolü için Finlandiya ve İsveç tarafından sunulan ulusal programlardaki değişikliklerin onaylanması hakkında 2021/477 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 22 Mart 2021 tarihli ve L 99 sayılı nüshasında yayımlandı.

40. Hidroksantrasen türevleri içeren botanik türlere dair 1925/2006 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün III sayılı Eki’ni tadil eden 2021/468 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 19 Mart 2021 tarihli ve L 96 sayılı nüshasında yayımlandı.

41. Organik ürünlerin ithalatına ilişkin düzenlemelerin eşdeğerliğine dair kontrol otoriteleri ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına yönelik taleplerin alınma tarihi hakkında 1235/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/461 sayılı sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 17 Mart 2021 tarihli ve L 91 sayılı nüshasında yayımlandı.

42. AB içinde ve dışında taşıma sırasında hayvanların korunmasıyla ilgili olarak AB mevzuatının uygulanmasında iddia edilen ihlalleri ve kötü yönetimi araştırmak için “Soruşturma Komitesi”nin görev süresinin uzatılmasına dair 2021/429 sayılı AP Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 12 Mart 2021 tarihli ve L 86 sayılı nüshasında yayımlandı.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat