0

Mısır’dan Ham Alüminyum İthalatına Karşı Korunma Önlemi

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, “Mısır – Ham Alüminyum Korunma Önlemi Soruşturması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Mısır tarafından “Ham Alüminyum” (760110, 760120 ve 760511 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 16 Nisan 2020 tarihinde başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının sonuçlandırıldığı bildirildi.

Yazının devamında, Mısır tarafından DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi’ne 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan bildirimde;

 – 1. Yıl yüzde 16,5 CIF (minimum 333USD/ton),
 – 2. yıl yüzde 13,5 CIF (minimum 271USD/ton),
 – 3. yıl yüzde 10,5 CIF (minimum 211USD/ton)

olmak üzere üç yıl süre ile korunma önlemi uygulanacağı ve söz konusu önlemin 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olacağı belirtildi.

Söz konusu Karar’da,Türkiye dahil herhangi bir ülkenin önlemden muaf tutulduğuna dair bir hükmün yer almadığı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button