0

2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü “2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığının 25.02.2021 tarihli ve 61819485 sayılı yazısının ekinde Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1r8) İthalat Denetim Rehberi tüm Bölge Müdürlüklerine iletildiği anımsatıldı.

Söz konusu rehberin “3.2 Numune Alınması ve Numunenin Laboratuvara Sevki” başlığında “… Numune sayısının asgaride tutulması esastır” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Bahse konu hüküm çerçevesinde:
– Ürün cinsi bazında yapılan başvurularda öncelikli olarak, ürün cinsi aynı olmak kaydıyla, başvuruda yer alan diğer ürün renklerinin tamamını veya çoğunu içeren herhangi bir model ürün varsa sadece o modelden numune alınması gerektiği, (Örneğin sarı kazak, mavi kazak, kırmızı kazak, siyah kazak ile bu renklerin tamamını/çoğunu ihtiva eden ve 4 ayrı renkli kazaktan oluşan toplam 5 model içeren bir başvurudan; sadece 4 ayrı renkli kazaktan numune alınması.)
– Ürün cinsi bazında yapılan başvuru kapsamı ürün modelleri tek ve birbirinden farklı renklerden oluşuyorsa; riskli renkler olan siyah, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renkli modellerden; şayet bu renklerden hiçbiri yoksa, en koyu renkli modelden numune alınması gerektiği,
– Ürün cinsi bazında yapılan başvuru kapsamı ürünler aynı rengin farklı tonlarından oluşuyorsa; o rengin en koyu tonundan numune alınması gerektiği, (Örneğin pembe, koyu pembe ve açık pembe kazaklardan sadece koyu pembe kazaktan numune alınması.)
– Sadece beyaz renkten oluşan ürünlerden hiçbir şekilde numune alınmaması; başvurunun tamamı beyaz renklerden oluşuyor ise test işlemi yapılmadan veya test raporu istenmeden başvurunun kabul olarak sonuçlandırılması gerektiği ifade edildi.

Ayakkabı cinsi ürünler için ise:
– Ürün cinsleri arasında yer alan eşyalardan öncelikli olarak azo testleri için yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda numune seçilmesi gerektiği,
– Fitalat, krom VI ve DOT testleri için en fazla sayıda materyal içeren modelin numune olarak seçilmesi gerektiği,
– Ürün cinsi bazında yapılan başvuru kapsamında tamamıyla farklı materyallerden oluşan modeller varsa; bu tür ürünlerin her birinden ayrı ayrı numune alınması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button