0

İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin; Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesine göre, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ticaret politikası önlemi uygulanmayan eşyalar için menşe şahadetnamesi aranmaması gerektiği halde kanıta ve delile dayanmayan durumlarda da şüphe hali gerekçe gösterilerek gümrük idarelerince ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyalardan menşe şahadetnamesi talep edildiği, söz konusu belgenin tedarikinin Covid 19 salgını nedeniyle zor ve maliyetli olduğunu belirterek A.TR dolaşım belgesi ile gelen ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan AB menşeli eşyadan ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi olanlar için ayrıca menşe şahadetnamesi aranılmaması konusunda Ticaret Bakanlığından görüşleri talep ettikleri ifade edildi.

10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinin değiştirildiği anımsatıldı. Yapılan değişiklik ile O1.01.2021 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47’inci maddesi bükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı belirtildi.

Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi kapsamında menşe ispatının gerekli olduğu durumlar haricinde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında AB menşeli beyan edilen eşya için, tereddüt edilecek başkaca bir hususun olmaması durumunda, menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmadığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button