0

Çin E-Ticaret Pazar Araştırması Sunum Programı

Duyuruda, İhracatta pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracatçıların dış pazarlara giriş imkânlarının geliştirilmesi, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi bakımından büyük önem taşıdığı söylendi.

Bu kapsamda, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Dış Pazar Analizleri ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Bakanlığın İhracat Ana Planında belirlenen hedef ülke ve sektörler özelinde Pazar Araştırması çalışmaları yürütülmekte, ihracatçıların yeni pazarlara girmeleri veya mevcut pazarlarında daha fazla yer edinmeleri için yol haritası sunmak amacıyla raporlar oluşturulmakta ve bu raporlar sektör temsilciler işbirliğinde kamuoyu ile paylaşılmakta olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda hazırlanan “Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Pazar Araştırması Raporu”, Çin e-ticaret pazarı, Çin’in sınır ötesi e-ticarete yönelik düzenlemeleri, Çin’in e-ithalatı, e-ithalatta tüketici eğilimleri, dijital tanıtım faaliyetleri ve pazarda hâkim konumda bulunan 3 farklı sınır ötesi e-ticaret platformuna üyelik süreci hakkında detaylı bilgiler barındırmakta ve ihracatçıların Çin e-ticaret pazarına girişi için bir yol haritası görevi görmeyi amaçlamakta olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık B2B ve yaklaşık 2 trilyon dolarlık B2C e-ticaret pazarı ile dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olan Çin Halk Cumhuriyeti, diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça dijital bir pazar konumunda. Çin devleti tarafından uygulamaya konulan ve özellikle pandemi ile birlikte hız kazanan e-ithalatı kolaylaştırıcı birçok yeni düzenlemenin yanı sıra, Çinli tüketicilerce sınır ötesi e-ticaret platformları üzerinden ithal edilen ürünlerin rağbet görmesi ve bu ürünlerin tarife ve tarife dışı gümrük düzenlemelerinden önemli ölçüde muaf tutuluyor.

Çin’de faaliyet gösteren birçok sınır ötesi e-ticaret platformu bulunmakta ve bu platformlara üyelik süreç, koşul ve maliyetleri ile ihracatçı firmalara sunulan iş modelleri farklılık gösteriyor. Çin pazarına e-ticaret yolu ile girmek isteyen ihracatçıların, pazardaki yoğun uluslararası rekabeti de göz önünde bulundurarak, başarılı olabilmeleri için kapsamlı bir iş planı hazırlamaları gerekmekte olduğu bildirildi. Bu doğrultuda, firma ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda doğru platform ve iş modelinin tespit edilmesi ve olası bir yerel ortak ile yapılacak işbirliğinin kapsamı ile gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin doğru kurgulamasının oldukça önemli olduğu değerlendirildi.

Söz konusu Pazar Araştırmasının sonuçlarının ihracatçıların ile yerinde anlatım yoluyla paylaşılması amacıyla, 19 Mart 2021 Cuma günü saat 10:30-12:30 saatleri arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur ile DEİK Yönetim Kurulu üyesi ve Türk-Asya Pasifik İş Konseyi Başkanı Sayın Murat Kolbaşı ve Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Sayın Korhan Kurdoğlu’nun teşrifleriyle bir sunum programı gerçekleştirileceği bildirildi.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan sunum, aynı zamanda DEİK sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilip sunumun sonunda yer alan soru-cevap bölümü ile zoom ve sosyal medya hesapları üzerinden yöneltilen katılımcı soruları yanıtlanacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button