0

YGM Personel Sorunları

İZGMD yazısında, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Antrepolarda işlem gören Transit Refakat Belgesi gibi bazı maktu belgelerin gümrük idareleri evrak servisine teslim edilmesi için stajyer çalıştıramadığı, yaşanmakta olan sıkıntılar nedeniyle bu işlem için Gümrük Müşavir Yardımcısı da her zaman bulanamadığında, evrak servisine evrak teslim etmekle sınırlı olmak üzere sigortalı olarak çalışan bir ofis çalışanının gümrük müdürlüklerine giriş yapabilmesi için giriş kartı düzenlenmesinin mümkün olup olamayacağı,

11.08.2020 tarih ve 31210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra aradan geçen süre içinde yeterli sayıda Gümrük Müşavir Yardımcısı bulunamadığı bu durumda; ani istifalar, hastalıklar, izinler vb. nedenlerle yeni Gümrük Müşavir Yardımcısı istihdamı ihtiyacı hasıl olduğunda, yeni Gümrük Müşavir Yardımcısı istihdamı, boşta personel olmadığından, mümkün olamadığı durumlarda ne şekilde işlem yapılması gerektiğine ilişkin talebin Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne talebin iletildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ye Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün “YGM Tarafından Görevlendirilecek Personel” konulu 02.07.2021 tarih 65259175 sayılı yazısında;

Gümrük Yönetmeliğinin 575 inci maddesi uyarınca YGM’lerin yanlarında gümrük müşavir yardımcısı çalıştırabildiği ve YGM’lerin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının sigortalı olarak çalıştığı YGM veya YGM firması adına, sözleşme imzalanan özel ve genel antrepolarda Yönetmelikle belirlenen işlemleri yaptığı hatırlatıldı.

10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 13 üncü maddesi 1/4-(b) fıkrasında “Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk işlemleri, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı -tarafından yapılır…” denildiği iletildi.

Özel ve genel- antrepoların giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, tır/transit işlemlerinin sonlandırılması, antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin -tespit işlemlerinin yapılması; bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarının imzalanması gibi nitelikli işlemlerinin münhasıran yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve/veya gümrük müşavir yardımcıları tarafından-yapılması gerektiği ve bu çerçevede belirtilen işlemlerin değil ofis çalışanı stajyerlerce bile yapılamayacağının hüküm altına alındığı bildirildi. Bu itibarla İZGMD’nin dilekçesinde bahsi geçen herhangi bir ofis çalışanının gümrük müdürlüklerine girmesi için “Kapı Giriş Kartı” düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi.

Bununla birlikte iki genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan bir YGM’nin, sözleşme imzaladığı her bir genel antrepo için bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmesinin zorunlu olduğu belirtilerek, tespit sözleşmesi imzalanan özel antrepolar için böyle bir zorunluluk bulunmadığı ifade edildi. YGM’nin sözleşme imzaladığı bir özel antrepoda gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmek istemesi halinde, görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısının YGM’nin sözleşmesi bulunan diğer özel antrepolarda da görev yapmasına engel bir durum bulunmadığı iletildi.

Bu kapsamda aynı YGM tarafından sözleşme imzalanan antrepolarda görevlendirilen bir gümrük müşavir yardımcısının, yalnızca bir genel antrepoda ya da aynı YGM ile sözleşmesi bulunan en çok iki özel antrepoda görev yapabileceği vurgulandı. Şirket tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren YGM’ler bakımından, YGM tarafından antrepoda görevlendirilen bir gümrük müşavir yardımcısının şirket ortağı (olsun veya olmasın) bir başka YGM ile tespit sözleşmesi bulunan bir antrepoda görev yapabilmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat