0

Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Faiz veya Kar Payı başlıklı 11.maddesinde yer alan ‘AR-GE ve çevre yatırımları’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Faiz veya Kar Payı Desteği
Söz konusu fıkraya “(f) sekizinci maddenin birinci ve altıncı fıkraları 17.maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puan” şeklinde yei bir bent eklendi.

Kararın 11 inci maddesinin 4. Fıkrasında yer alan “bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarından birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı fıkraya “ve 17 maddenin birinci fıkrasının birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını” ibaresi eklendi.

Öncelikli Yatırım Konuları
Kararın Öncelikli Yatırım Konuları başlık 17. Maddesinin 1. Fıkrasına eklenen bentler şu şekilde;

“(aa) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojen ile çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi sitesi yatırımları
(bb) AR-GE ve çevre yatırımları”

Eklenen bu bentler yer alan yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek. Bu yatırımların 6 ıncı bölgede yer alması durumunda bulunduğu bölge desteklerine tabi tutuluyor.

Karar ile yapılan düzenlemelerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button