0

241 Usulsüzlük Cezası Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) yer aldı.

Tebliğ ile geçtiğimiz ay Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmesi dolayısıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlendi.

Buna göre;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL,

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 16,03 TL, diğer işlemler için 37,44 TL,

(b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 TL, diğer işlemler için 58,84 TL olarak

uygulanacak.

Gümrük Yönetmeliğinin Vergilerin ve Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması Beyannamenin İptali Nedeniyle Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması başlığında yer alan 500. Maddesi yer alan tutarlar

Gümrük Müdürlüklerinin geri verme kaldırma işlemi için,
(a) bendinde belirtilen tutar 545.000,00 TL,

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin geri verme kaldırma işlemi için,
(b) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL,

Bakanlık tarafından sonuçlandırılacak geri verme kaldırma işlemi için,
(c) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL,

olarak değiştirildi.

Bununla birlikte Gümrük Yönetmeliğinin 584.maddesinde belirtilen Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezası Gerektiren Filler ve Bakanlık tarafından belirtilen diğer yönetmelik ve Tebliğlerde belirlenen filler için uygulanacak usulsüzlük cezası (GK 241/1) 173,00 TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button