0

Yaşamak Ve Üretmek Seminerinin İkincisi Gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üye firmaların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermelerine yönelik önlem ve standartlara yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Covid-19 pandemisi sürecinde mart ayı ile başlayan normalleşme süreci ile ilgili güncel durum ikincisi gerçekleştirilen “Covid-19 Pandemisi ile Yaşamak ve Üretmek” başlıklı bir seminerde ele alındı.

İSO Genel Sekreteri Haktan Akın’ın ev sahipliğinde, online olarak yapılan seminere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) Araştırma Geliştirme Proje Daire Başkanı Meftun Sakallı konuşmacı olarak katıldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından çeşitli kurumlardan İSG uzmanlarının gerçekleştirdiği ayrıntılı sunumlar, sanayi sektöründen iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgilenen çok sayıda kişi tarafından izledi.

İSO Genel Sekreteri Haktan Akın, açılışta yaptığı konuşmada dünyanın ve Türkiye’nin COVID-19 pandemisinde önemli bir sınav verdiğini aktararak geçtiğimiz yıl pandeminin başlangıcıyla birlikte COVID- 19 ile mücadele konusunda sürece katkıda bulunmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attıklarını hatırlattı. Haktan Akın sözlerini şöyle sürdürdü:
“Konunun uzmanlarıyla geliştirdiğimiz “Sanayi Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı”nı başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm tarafların kullanımına sunduk. COVID-19 ile mücadele sürecinde ülkemizde de aşılama süreci başladı. Ancak aşılama sürecinin belli bir noktaya gelmesi pandemi baskısının azalması için zamana ihtiyacımız olması gerektiği de açık. Bu süreçler tamamlanıp pandemi riski ortadan kalkıncaya kadar bulaş riskini en aza indirmek çalışan sağlığını korumak aynı zamanda sağlıklı iş ortamlarında sanayi çarklarını döndürmeye devam ettirmek zorundayız.”

Açılış konuşmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş söz alarak pandeminin bütün hayatımızı etkilediği gibi çalışma hayatında da çok köklü değişikliklere yol açtığını belirtti. Daha önceden mevzuat olarak var olan esnek çalışma modellerini özellikle kamu sektörü de dahil olmak üzere bu dönemde yoğun olarak kullanıldığına şahit olduklarını açıklayan Murat Göktaş “Uzaktan çalışma, evden çalışma, esnetilmiş vardiya sistemiyle çalışma, dönüşümlü çalışma gibi birçok çalışma yöntemi pandemiyle birlikte hayatımıza girmiş oldu. İşyerlerinde pandemiyle ilgili birçok tedbirler alındı. Bu tedbirlerle ilgili en fazla görev alan birim Sağlık Bakanlığı, daha sonra güvenlik kuruluşları, beraberinde de Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı” dedi.

Artık hayatımıza maske, temizlik, mesafe diye üç kavram girdiğini aktaran Göktaş şöyle konuştu: “Temizlik olarak zaten toplumda herhangi bir sıkıntımız yok. Eskiden beri sabuna ve kolonyaya alışkınız. Bunlarda herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadık. Ama sarılmayı, tokalaşmayı ve yakın mesafede ilişki kurmayı seven bir toplumuz. Mesafe konusunda biraz zorlandığımızı söyleyebiliriz. Ama buna da zaman içerisinde alışacağız.”
Pandemi sürecinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ekonomik verilerin iyi olması ve istihdamın çok fazla etkilenmemesi için bir dizi tedbir aldığını anlatan Göktaş, Bakanlığın pandeminin başladığı tarihten itibaren işyerlerinin kısmi kapanmadan veya tamamen kapanmadan en az etkilenmeleri için kısa çalışmaya ilişkin destek verildiğini söyledi. Göktaş “Bunun dışında bir şekilde çalışamadan, ücretsiz izine çıkartılmak zorunda olan istihdam edilen işçilerle ilgili nakdi ücret desteği sağlandı. Yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz herhangi bir nedenle pandemiden dolayı bulaş olan veya temas olması nedeniyle istiratte olanların geçici iş göremezlik ödemelerinin zamanında yapılması için önemli derecede bir emek sarf etti. İstanbul için 60- 65 bin civarında aylık geçici iş göremezlik ödemesi, pandemi döneminde yaklaşık 300 binlere kadar çıktı. Bu beraberinde Türkiye’de de yükselişe geçti. Yine bu dönemde emekliliği gelmiş çalışanların emekli olma oranında ciddi bir artış yaşandı” şeklinde konuştu.

İSGGM Araştırma Geliştirme Proje Daire Başkanı Meftun Sakallı ise konuşmasında Bakanlık olarak çalışanlara insana yakışır, sağlıklı çalışma ortamları sağlamayı görev edindiklerini ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin sosyal ve çalışma hayatını etkileyen COVID-19 salgınının işyerlerinde meydana getireceği olumsuz sonuçların önlenebilmesi ve işyerlerinde koruyucu hizmetlerin yürütülebilmesi için tüm gayret ile çalışmalara devam ettiklerinin bilgisini verdi. Farklı özelliklere ait birçok sektörün çalışma hayatında COVID-19 için mücadele vermek adına yol gösterici çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Meftun Sakallı, diğer taraftan farklı ülkelerdeki çalışmaları takip ettiklerini, yeni gelişmelere uygun tedbir önerilerini dünya uygulamaları yönünde hareket etmeye gayret ettiklerini anlattı. Meftun Sakallı “Bu dönemde büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımızın başta diğer çalışanlarla birlikte vatandaşların ihtiyacı olan maskelerin güvenlik standartlarına uygun şekilde olması ve doğru üretilen malzemelerin, doğru pazarlara ulaştırılabilmesi için çalıştık. Bu dönemde en kritik görevlerimizden biri bunlar ile ilgili denetimleri yerine getirmekti.” dedi.

Pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliğinin sosyal politika temelli olduğuna işaret eden Sakallı, özünde önleme kültürü olduğunu ve bu kültürü ülkemize yerleştirme noktasında kamu olarak yasal düzenlemeleri yapmak ve uygulamalarını sağlamanın yanı sıra yol gösterici olmanın önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda işyerlerinde önleyici faaliyetleri yöneten taraflara ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi, yayınları, eğitimleri ve projeleri çeşitli araçlarla gerçekleştirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Tüm konuşmaların ardından İSO İSG Koordinatörü Murat Çalışır, Covid-19 pandemisinin dünya ve Türkiye’deki güncel durumu hakkında bir sunum yaptı. AÇSH Uzmanı İlknur Çakar pandemi ile mücadelede İSGGM’nin rolü ile ilgili bilgiler verirken kimyager Ayşe Erim ise pandemide İSG tedbirleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri dinleyicilere aktardı

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat