0

XRF Analizi Gereken Bazı Eşyaların Analizi Yapılamayacak

Yazıda, Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü’nde bulunan WD-XRF Cihazının 29 Kasım 2022 tarihinde arızalanması nedeniyle kullanım dışı kaldığı belirtildi.

Bu kapsamda XRF analizi gereken “25, 26, 28, 68, 69” fasılları ve “38, 70, 78, 80, 81” fasılların XRF analizi gerektiren alt pozisyonları ile “32.06, 72.02, 72.03, 72.05” tarife istatistik pozisyonlarının analizlerinin cihaz arızası giderilene kadar yapılamayacağı iletildi.

Cihazın arızasının giderilmesi için ilgili firma nezdinde girişimde bulunulduğu, cihazın arızasının giderilmesine müteakip ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

Bu itibarla yükümlülerin mağdur olmaması için cihaz arızası giderilene kadar analizlerin diğer Laboratuvar Müdürlüklerince yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button