0

ÜTS’de Yazan GTİP Kodu İle Beyanların Uyuşmadığı Durumlarda KDV Oranı İşlemleri

Yazıda, İGMD’nin 17 Kasım 2022 tarihli yazısına atıfla, ÜTS sisteminde yazan GTİP kodu ile gümrükte yapılan beyanların uyuşmadığı durumlarda KDV oranında nasıl bir işlem yapılacağı konusunun açıklığa kavuşturulmasının istenildiği aktarıldı.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazısında; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği “https.7/utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/” linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre “cihaz” olarak adlandırılan tüm eşyaların anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Bakanlıklarınca da uygun bulunduğunun belirtildiği iletildi.

Öte yandan, söz konusu sorunla ilgili somut sorunların bildirilmesi halinde ilgili gümrük idaresi nezdinde gerekli araştırma yapılabileceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button