0

Vergi, Resmi ve Harç İstisna Belgeleri Artık Resmi Gazetede Yer Almayacak

26 Aralık Cumartesi Günü yayınlanan Resmi Gazetede İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17) yer aldı.

Söz konusu Tebliğ ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası müracaatlarının değerlendirilmesi ve belge düzenlemesi ile vergi resim harç istisnası belgesinin iptali konularını düzenleyen 7 ve 18.maddesinin 4. Fıkrasının uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Buna göre;

Belge düzenlenmesi durumunda düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, belge hakkında işlem yapacak kurum ve kuruluşların elektronik ortamda erişimine açılacak.

Yapılan değişiklikte düzenlenen ve iptal edilen vergi resim harç istisnası belgelerinin aylık listeler halinde Resmî Gazetede yayımlanacağına ilişkin ifadeler söz konusu tebliğin ilgili maddelerinde yer almadı.

Eski Hali
Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi
MADDE 7 –
 (1) Elektronik ortamda tanımlanan firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda ilgililere erişime açılır. 
(2) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.
(3) Düzenlenen vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır. 

Yeni Hali
MADDE 7 –
 (1) Elektronik ortamda tanımlanan firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir.
(2) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.
(3) Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapacak kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir.”

Eski Hali
Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali 
MADDE 18
 – (4) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir. İptal edilen vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanır. Ayrıca, iptal edilen belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. 

Yeni Hali
Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali 
MADDE 18 – 
(4) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca, iptal edilen belgeye ilişkin bilgilere belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilir.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat