0

ADR’deki Değişiklikler Onaylandı

26 Aralık 2020 Cumartesi yayınlanan Resmi Gazetede 3336 Sayılı Milletlerarası Andlaşma yer aldı.

Söz konusu Andlaşma Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin onaylanmasını içeriyor.

Buna ilişkin olarak Tehlike Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’nin A ve B Eklerindeki Taslak Değişiklikleri içeren birleşik bir liste hazırlandı.

Bahsedilen değişikliklere ilişkin önerilen değişiklik metni Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Taşıma Bölümü’nün web sitesi http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html adresinden erişilebilmektedir. ECE/TRANS/WP.15/240, ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1 ve ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1

Resmi Gazete için tıkayınız.

Related Posts

Call Now Button