0

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP’ler

Ticaret Bakanlığı’nın duyurusunda, varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığı anımsatılarak söz konusu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı hatırlatıldı.

Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilerek söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi ve uygulamayla ilgili kılavuz ekte sunuldu.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden yararlanacak eşya listesi için tıklayınız.

Varış öncesi gümrük işlemleri kılavuzu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat