0

Uluslararası Enerji Ajansından ‘Sıfır Emülsiyon’ Uyarısı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, Uluslararası Enerji Ajansı (The International Energy Agency-IEA), dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2025’ten itibaren yeni fosil yakıt kazanlarının satılmaması gerektiğini öne sürüyor.

IEA tarafından hazırlanan özel raporda bu adım IEA tarafından önerilen net sıfıra giden yolda 400 adımdan sadece biri. IEA, şu andan itibaren yeni kömür, petrol veya gaz arama veya tedarik için yer olmadığını ifade etti.

IEA’ya göre enerji sektörü, küresel sıcaklıkları yükselten sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 75’inin kaynağı.

Raporda ayrıca dünyanın güvende kalması için küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 1.5°C ile sınırlandırılması gerektiği, bu sınırlamaya yakın kalmak için, ısınan gazların emisyonlarının 2030’a kadar yarı yarıya düşmesi ve 2050’de esasen sıfıra ulaşması gerektiği belirtildi.

2050’ye gelindiğinde, iki milyar fazla insanı olan, ancak enerji talebinin % 8 oranında azaldığı, bugünkün iki katı büyüklüğünde bir küresel ekonomi öngörülüyor. IEA’nın yeni çalışması, uygun maliyetli ve ekonomik olarak verimli bir yol belirleyerek fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerin hakim olduğu temiz, dinamik ve esnek bir enerji ekonomisi öngördüklerine işaret etti.

Related Posts

Call Now Button