0

Uludağ Gümrük Müdürlüğü Mesai Saatleri

Ticaret Bakanlığı, Uludağ Gümrük Müdürlüğü “Mesai Saatleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Bursa Valiliğinden alınan 01.12.2020 tarih ve 34569 ve 34608 sayılı yazılara atıfla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 2.12.2020 tarihinden itibaren mesai saatlerinin 10:00-16:00 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Bursa’daki kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, 7/24 saat uygulaması ile zorunlu kamu hizmeti yürüten, vardiya usulü ile çalışan kurumlar hariç olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 2.12.2020 tarihinden itibaren 10:00- 16:00 olarak uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda ilgili talimat doğrultusunda tüm birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınması ve hiçbir eksiklik, aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Related Posts

Call Now Button