0

Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/30) yer aldı.

Tebliğ, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi ve bulaşık alanda karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesini amaçlıyor.

Destekleme Ödemesi İçin Aranacak Şartlar
Destekleme ödemesine ilişkin şartlar şu şekilde;

– Üretim alanının ÇKS’de (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya FKS’de (Fındık Kayıt Sistemi) kayıtlı olması,

– Turunçgil uzun antenli böceği varlığı enstitü müdürlüğünce doğrulanmış ve il/ilçe müdürlüğünce belirlenmiş olan bahçenin, karantina tedbiri nedeni ile 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik hükümlerince 1/1/2020 tarihinden sonra, bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu kalmayacak şekilde, il/ilçe müdürlüğü gözetiminde Ziraat Odası veya üreticilerin kendisi tarafından sökülerek, imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması,

– Şarka virüsü varlığı enstitü müdürlüğünce doğrulanmış ve il/ilçe müdürlüğünce belirlenmiş olan ağaçların karantina tedbiri nedeni ile Şarka Hastalığı ile Mücadele Hakkında Talimat doğrultusunda bulaşık bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte konukçusu kalmayacak şekilde üreticiler tarafından sökülerek, 1/1/2020 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüğü gözetiminde imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması,

– Üreticinin Bitki Karantinası Tazminatı Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçe ile birlikte şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapması,

Gerekiyor.

Destekleme Miktarı
Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL/kg, taş çekirdekli meyvelerde ise yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg destekleme ödemesi yapılıyor.

Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan (da), şarka virüsünde ağaç (adet) üzerinden hesaplanarak yapılıyor.

Desteklemelerden Yararlanamayacak Olanlar
Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından bazı kişi ve kuruluşlar yararlanamayacak;

– Kamu kurum ve kuruluşları
– Bakanlık desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler
– 5996 sayılı Kanun, Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik ve Şarka Hastalığı ile Mücadele Hakkında Talimat kapsamında; uyulması gereken kurallara uymayan ve/veya alınması gereken tedbirleri almayan üreticiler
– 2020 üretim yılında destekleme uygulamalarında ÇKS’de (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya FKS’de (Fındık Kayıt Sistemi) kayıtlı olmayan üreticiler
– ÇKS/FKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenler ile Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan üreticiler
– Fındıkta turunçgil uzun antenli böceği ve taş çekirdekli meyve ağaçlarında şarka virüsü ile bulaşık bitkileri imha etmeyen üreticiler
– Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik kapsamında üretim yapan operatörler

Tebliğ ile getirilen desteklemelerden faydalanamayacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button