0

UBAK İzin Belgeleri Hakkında Önemli Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 9 Haziran 2021 tarihinde Uluslararası Nakliyeciler Derneğine gönderilen yazıda aşağıdaki detaylar önemle bildirilmekte ve taşımacıların bilgilendirilmesi talep edildi.

Bahse konu yazıda;
UBAK İzin Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 7’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, UBAK izin belgesi dağıtımı başvurularında bulunan firmaların varsa faaliyet yılında UBAK izin belgesi ile üçüncü ülkelere yaptıkları taşımalarla ilgili olarak gerekli belgelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderildiği,

Geçmiş yıllarda, UBAK izin belgesi dağıtımı başvuruları kapsamında firmaların göndermiş oldukları üçüncü ülke taşımalarına ilişkin evraklardan taşıma faturalarının incelenmesi neticesinde, bazı taşıma faturalarının kesildiği firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geçerli bir yetki belgesi almadan ya da Bakanlıktan aldıkları yetki belgesi kapsamına uygun olmayacak şekilde taşıma işleri organizatörlüğü yaptıklarının tespit edildiği, söz konusu firmalara Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26’ncı maddesinin (a) bendi kapsamında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Yazıda devamla, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin düzenlenmesi adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği hazırlandığı ve 06.07.2018 tarih 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve bu tarihten sonra yapılan taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinin ilgili Yönetmelik çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede,
• Firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geçerli bir yetki belgesi almadan ya da Bakanlıktan aldıkları yetki belgesi kapsamına uygun olmayacak şekilde taşıma işleri organizatörlüğü yapmamaları ve yapmış oldukları taktirde Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında idari yaptırımlara maruz kalacakları,

• 2022 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvuruları kapsamında UBAK izin belgesi ile üçüncü ülkelere yapılan taşımalara ilişkin gerekli belgelerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmesi gerektiği,

• UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunacak tüm firmaların da 01-30 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Devlet kapısından başvuruda bulunmalarının gerektiği, belirtildi.

Related Posts

Call Now Button