0

Gümrük Müşavirlerine Kesilen Cezalar

İGMD’nin yazısında; 28.07.2020 tarihli ve 16.10.2020 tarihli yazılarına atıf yapılarak Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu bağlamında Gümrük Müşavirlerinin kendilerine ve işlem yaptıkları firmalarına Kabahatler Kanunu ve Gümrük Kanunu gereğince Gümrük İdarelerince uygulanan cezalarla ilgili görüşleri ile konu hakkında yaşanan mağduriyetin Makamlarına iletildiği belirtildi.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2020 tarihli cevabi yazısında özetle; Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 21.05.2020 tarihli ve 54492374 sayılı yazı ile kontrol şubelerince yapılan çalışmalarda bir vergi kaybına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesi halinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Ser No:2), Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/38 sayılı Genelgesinin ilgili maddelerinden hareketle iştirak açısından da konunun değerlendirilmesinin istendiği, yapılan incelemede yazıda belirtildiği şekilde Gümrük İdarelerinin subjektif görüşüne istinaden iştirak hükümlerinden hareketle, Gümrük Müşavirlerine idari para cezası hükmedildiğine dair işlemlere rastlanılmadığının ifade edildiği aktarıldı. İGMD’nin 18.02.2021 tarihli yazı ile konunun öneminin Makamlarına tekraren hatırlatıldığı vurgulandı.

Gümrük İdaresinin Gümrük Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile ilgili uyguladığı cezalara ilişkin üyelerin dava konusu yaptığı Vergi Mahkemeleri dahil, Bölge İdare Mahkemelerinde epeyce ihtilaf konusu, başvurularının bulunduğu dikkate alınarak söz konusu davaların birçoğunda üyelerin lehine, idare aleyhine neticelenen davalar bulunduğu, konu hakkında yaşanan mağduriyetin açıkça görüldüğü bildirildi. İlgili yazılarla arz edilen hususların bir kere daha gözden geçirilerek Makamlarınca değerlendirilmesi talep edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat