0

U-Net Otomasyon Sistemine Kapalı Kapı Arızi Yolcu Taşımacılığı Muafiyet Kodu Eklendi

Yazıda, ulaştırmaya ilişkin hizmetlerin sınır kapılarında tek elden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmesi amacıyla 25.07.2006 tarihinde yetki devrine ilişkin Protokol imzalandığı belirtildi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ile 31.07.2013 tarihinde imzalanan “Veri Değişimine İlişkin Protokol” uyarınca, ulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri 23.06.2014 tarihinden itibaren iç gümrüklerde de (hareket gümrüklerinde) gerçekleştirilmeye başlandığı iletildi.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-Net Otomasyon Sistemi ile Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri entegre edilerek, sınır kapılarından giriş/çıkış yapan tüm yerli ve yabancı taşıtların kayıt altına alındığı aktarıldı.

Bununla birlikte; son dönemlerde Türkiye ile Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan Makamlarıyla yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantılarında, muhataplar tarafından arızi yolcu taşımalarında karşılaşılan sorunların dile getirildiği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu ülkeler ile mevcut uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmalarında arızi yolcu taşımacılığına ilişkin muafiyetler olduğu aktarıldı.

Bu itibarla; yabancı plakalı araçlarla Türkiye’ye yönelik kapalı kapı arızi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve mevcut anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde sadece Bakanlıkça belirlenen ülkelerce kullanılmak üzere muafiyet sağlanması amacıyla, U-Net Otomasyon Sistemine 27 kodlu kapalı kapı arızi yolcu taşımacılığı muafiyet kodu eklendiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button