0

UYAP Programı İşlemleri

Yazıda, 02.07.2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “UYAP Kolluk Bilişim Sisteminin Kullanılmasına Dair Protokol” ile Yargı Birimlerinin ve Kolluk Birimlerinin mevzuatla belirlenen görevlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilmelerinin sağlanması, UYAP Kolluk Bilişim Sistemi üzerinden, Kolluk Birimlerince adli işlemlerin yapılabilmesinin ve Kolluk Birimlerinin ihtiyaç duydukları verilere mevzuat çerçevesinde güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde erişiminin ve kullanımının sağlanmasının amaçlandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden alınan 19 Ağustos 2022 tarihli e-postasına atıfla, “Genel Müdürlükleri ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından FAFT çalışmaları kapsamında almış oldukları karar gereği Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kolluk Portal ekranlarına tahkikat kaydı oluşturulurken ihbarın intikal şekli alanına 5549 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun) Sayılı Kanunun 16/2 “Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar idarî para cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir. Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.” maddesi bildirimi seçeneği eklendiği ifade edilmiş olup, tahkikat dosyası açılırken ihbarın intikal şekli 5549 S.Y. 16/2 maddesi bildirimi seçilerek açılması durumunda dosya içine bu kanunun 16/2 Sayılı maddesi eklenmesi zorunluluğu getirildiği” belirtildi.

Ayrıca, “ihbarın intikal şekli yanlış girilmiş veya daha sonra değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuş ise kullanıcı tarafından Tahkikat Dosyası Açılış Bilgileri Güncelleme menüsü üzerinden dosya açılış bilgileri güncellenerek karar hazırlanabileceği” ifade edildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince aktif olarak kullanılan UYAP Kolluk Bilişim Sisteminde soruşturma, araştırma ve risk analizlerinin gizli, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ile gümrüklü yer ve sahalarda kaçakçılıkla mücadelede daha etkin olunabilmesi maksadıyla Kolluk Uyap Portalında, söz konusu e-postada belirtilen hususlara riayet edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button