0

Türkiye ile Şili Arasındaki İhracatta Artış Yaşandı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, 2021 yılının ilk yarısında Şili’nin toplam dış ticaret hacminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35’lik bir artış yaşanarak 85.3 Milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Şili Dış Ekonomik İlişkiler Müsteşarlığı (SUBREI) tarafından yapılan açıklamada, kaydedilen değerin gümrük kayıtlarının tutulmasından bu yana dönem içerisinde görülen en yüksek değer olduğu vurgulandı.

Yılın ilk yarısında, Şili ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artış göstererek 45.3 Milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Böylece son 10 ayda art arda istikrarlı aylık artış trendi devam etmiştir. Benzer şekilde, ithalatta da aynı dönemde yıllık yüzde 43’lük bir artış kaydedilerek 40 Milyar ABD Doları düzeyinde ithalat yapıldı.

SUBREI tarafından yapılan açıklamada, Pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamaların uluslararası düzeyde kademeli olarak azaltılması, hız kazanan aşılama programları, ekonomik büyüme beklentilerinin yükselmesi ve iç piyasalarda artan tüketim eğiliminin dış ticaret rakamlarında etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler ile yapılan ticarette de ilgili dönemde yüzde 27’lik artış yaşandığı ifade edilerek Şili’nin en büyük ticari ortakları olan Çin, ABD, AB, G.Kore ve Japonya ile yapılan ticaretin önemi vurgulandı. Ayrıca, ilk kez Şili’nin en büyük ticaret ortaklarına ek olarak Türkiye, Malezya, Panama, Orta Amerika, Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi ticari ilişkilerin ivme kazandığı ülkelere yapılan ihracatta da artışlar kaydedildiği belirtildi.

Yılın ilk yarısında, maden ve maden ürünleri ihracatında yüzde 56’lık artışla 27.9 Milyar Dolar düzeyinin yakalandığı, tarım ürünleri sektöründe yüzde 4’lük bir artışla toplam 4.2 Milyar Dolar seviyesinde ihracat kaydedildiği, sanayi ürünlerinde ise yüzde 1’lik artışla 13.1 Milyar ABD Doları tutarında ihracat yapıldığı açıklandı. İlave olarak, sadece bakır ihracatında yaşanan yüzde 58’lik artışa ve 2011 yılından bu yana bakır fiyatlarında kaydedilen rekor değere de değinildi.

Yine, 2020 yılına kıyasla tüketim malları, ara mallar ve sermaye mallarında sırasıyla yüzde 66, yüzde 35 ve yüzde 36 oranında yaşanan artışların önemine vurgu yapıldı. İthal edilen ürünler arasında, petrol, otomobil, nakliye araçları, cep telefonu, et, elektronik ürünler, bilgisayar, giyim, televizyon, parfüm, makine ve ilaç gibi ürünlerin öne çıktığı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat