0

Türkiye – Birleşik Krallık STA Kapsamında Menşe Beyanına REX Numarası Girilmeyecek

Yazıda, son dönemde Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne intikal eden çeşitli taleplerden; Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmaların kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurdukları iletildi.

Yazıda devamla, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için düzenlenecek menşe beyanı ve REX uygulamasına ilişkin olarak mevzuat altyapısı oluşturulduğu anımsatıldı. Aynı zamanda, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile REX sisteminin Türkiye’de nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümlerinin belirlendiği ifade edildi.

Anılan mevzuatın incelenmesinden; Türkiye’de yerleşik ihracatçıların yalnızca, 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünlerinin Avrupa Birliğine göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebildikleri aktarıldı. Bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanının oldukça sınırlı olduğu, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların Türkiye’ye yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistem olduğu belirtildi.

Öte yandan, Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın söz konusu olmadığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olan, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığının düşünüldüğü iletildi.

Related Posts

Call Now Button