0

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13) yer aldı.

Tebliğ ile dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlenmesini amaçlıyor.

Etiketleme
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi hakkında, 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere uyulması gerekiyor;

– Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde gıdanın adı, temel görüş alanında da yer alması gerekiyor.
– Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde “%…” süt yağı içeriği Ek-1’deki grup adı ile birlikte belirtilmesi gerekiyor.
– Çeşnili dondurmalarda kullanılan çeşni maddesinin adı ürün adı ile birlikte kullanılması gerektiği belitiliyor.
– Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün %100 kullanıldığı ürünlerde sütün ait olduğu hayvan türü ürün adı ile birlikte kullanılabiliyor.
– Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması durumunda, bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere yer verilemiyor.
– Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin adında kesme, dövme ve benzeri ifadeler kullanılamıyor. Ancak, tüketiciyi bilgilendirici olan bu ifadeler gıdanın adının yazıldığı puntodan daha büyük puntoyla olmamak kaydıyla, kullanım önerisi/üretim yöntemi olarak etikette bulunabilecek.
– Tebliğ kapsamındaki ürünler ile 7/10/2005 tarihli ve 25959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2005/43) kapsamındaki ürünlerin aynı ambalaj içerisinde birlikte satışa sunulması durumunda ürün adı, etiketin temel görüş alanında Ek-2’de tanımlanan x-yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak belirtilmesi gerekiyor.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) yürürlükten kaldırıldı.

Uyum Zorunluluğu

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerin, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymaları gerektiği belirtiliyor.

31/12/2023 tarihinden sonra, bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamayacak.

Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uymak zorunda olan gıda işletmecileri hakkında; bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) hükümleri uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button