0

Adli Sicil Belgelerini İbraz Etmeyen Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilge Kullanıcı Kodlarına Bloke Konulacak

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17 Haziran 2022 tarihli yazısına atıfla; ilgili kanun maddeleri ve 2013/37 sayılı Genelgeye istinaden bölge müdürlüklerine kayıtlı gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarından e-devletten temin edecekleri güncel tarihli adli sicil belgelerinin talep edilmesi ve söz konusu belgelerin sistem üzerinden doğrulamalarının yapılması ile yapılan inceleme neticesinde Gümrük Kanununun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrük idarelerinde iş takiplerinin önlenerek durumun 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Ticaret Bakanlığıma intikal ettirilmesi, ayrıca ilgili Kanun maddesi uyarınca gümrük müşavirlerine ilişkin olarak Bilge sisteminde yapılacak olan yetki onay taleplerinde de güncel adli sicil kayıtlarına bu çerçevede bakılmasının talimatlandırıldığı iletildi.

Yazıda devamla, bölge müdürlüklerinden gelen yazıların incelenmesinde, adli sicil belgelerini ibraz etmeyen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları bulunduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak adli sicil belgelerini ibraz etmeyen şahısların Bilge kullanıcı kodlarına bloke konulması ve gümrük idarelerinde iş takiplerinin engellenmesi şeklinde işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button