0

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İMEAK Deniz Ticaret Odası “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 16 Aralık 2020 tarih ve 31336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yönetmeliğin “Trafik ayırım şeridinde seyretme güçlüğü olan gemiler” başlıklı 26. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tehlikeli yük taşıyan gemiler” ibaresi yeniden düzenlenerek “Konteyner ve Ro-Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan” şeklinde değiştirildiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button