0

Antrepolarda İşlem Gören Tır Ve Transit Beyanlarının Teslimi

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü “Antrepolarda İşlem Gören Tır Ve Transit Beyanlarının Teslimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Covid-19 “Koronavirüs” salgını nedeniyle, sokağa çıkma yasağı ya da sınırlı çalışma koşulları gibi birçok önlem alındığı anımsatılarak, bu çerçevede, “Koronavirüs” salgının “mücbir sebep hali” olduğunun kabul edilmesi uygun bulunduğu, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar hale hazır sürelerin işlemeyeceğine hükmedildiği belirtildi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesinde, Kanunda belirtilen sürelerin, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar işlemeyeceği belirtilerek genel salgın hastalık halinin mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasında sayılmadığı ifade edildi.

Bu itibarla, söz konusu, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar 10.09.2020 tarih 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 22 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (i) ve C) bentlerinde, antrepolarda işlem gören TIR karnesinin Volet-2 yaprakları ile YGM’ler tarafından antrepoda sonlandırılan transit beyanına ilişkin belgelerin, gümrük idarelerine teslimi ile ilgili sürelerin, Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükmüne istinaden mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi ve bu kapsamda ek süre verilmesinin değerlendirilmesi istendi.

Related Posts

Call Now Button