0

Transfer Bildirim Formu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Transfer Bildirim Formu” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 21/10/2020 tarihli ve 7/1/2021 tarihli yazılarına atıfla 5100 ve 5300 rejim kodlu beyannamelerde Transfer Bildirim Formu ID numarasının beyan edildiği hallerde, eşyanın 4051 ve 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma girişi sırasında beyanın nasıl yapılacağı konusunda bilgi istenildiği belirtildi.

Dahilde işleme veya geçici ithalat rejimi beyannamesinde “0887” belge koduyla TBF Belge ID beyanı yapıldığı durumlarda, eşyanın daha sonra kati ithalatının yapılmak istenmesi halinde, serbest dolaşıma giriş rejimi beyannamesinin 44 no’lu hanesinde söz konusu eşyaya ait para transferinin yapıldığı TBF ID ile kullanıldığı geçici ithalat veya dahilde işleme rejim beyannamelerine ilişkin bilgilere yer verilerek bu durumun tevsik edilmesi suretiyle 4-peşin (kağıt ortamı) ödeme şekli ve “0105” belge koduyla beyanın yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button