0

Maksimum Kalıntı Limitleri

Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçı Birlikleri “Maksimum Kalıntı Limitleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün yayımlandığı belirtildi.

Tüzük kapsamında;
– “chlorothalonil”, “chlorpropham”, “dimethoate”, “fenamidone”, “omethoate”, “propiconazole”, “pymetrozine”, “carbon tetrachloride”, “ethoprophos” ve “methiocarb” aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarının kaldırıldığı bildirildi. Bu aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve III’ünde yer alan maksimum kalıntı limitlerinin silindiği,

– “chlorpropham” için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek III’e bir sütun eklendiği,

-“carbon tetrachloride”, “chlorothalonil”, “dimethoate”, “ethoprophos”, “fenamidone”, “methiocarb”, “omethoate”, “propiconazole” ve “pymetrozine” için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek V’e sütunlar eklendiği belirtildi.

Tüzüğün 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girerek, 2 Eylül 2021’de uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button