0

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerine Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık sorumluluğunda bulunan, tüketicilerin günlük hayatta sıklıkla kullandıkları tekstil, ayakkabı, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar ve deterjanlar gibi birçok tüketici ürününün piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Bu kapsamda, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, tüketicilerin dönemsel olarak daha yoğun kullandığı ürün grupları arasında yer alan yüzme yardımcıları, havuz kimyasalları, uçan balonlar ve su maymunları ürün gruplarına yönelik denetimlerin temmuz ayında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hassas tüketici olarak kabul edilen bebek ve çocuk ürünlerine yönelik denetimlerde de “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edildiği, mevzuata uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığı, bu ürünlerin toplatılarak bertaraf edildiği ve ayrıca idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

Bakanlıkça gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, özellikle yaz döneminde riskli görülen bazı ürün gruplarına ilişkin olarak, tüketicilerin maruz kalabilecekleri risklerin azaltılmasına yönelik olarak, tüketicilerin özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar ise şu şekilde sıralandı:

“Yüzme Yardımcıları
– Yüzme yardımcıları, ebeveyn gözetiminde kullanılmak üzere çocukların suya alışmalarının sağlanması amacıyla üretilen ürünlerdir. Devrilme riski nedeniyle çocukların boğulmalarına neden olabildiklerinden, güneşlik veya gölgelik gibi rüzgâr tutan özellikte olmamalıdır.

– Bu ürünlerin sade özellikte olmalarına ve hayvan imitasyonları, araba, tekne yapıları gibi su oyuncağı karakteri çağrışımı yapan özellikte olmamalarına dikkat edilmelidir.

– Tercih edilecek ürünlerin çocuğun yaşına ve beden ölçüsüne uygun olması, doğru şekilde takıldıklarında ayrılmamalarının sağlanması önemlidir.
– Ürün üzerindeki uyarı ve işaretlemelere dikkat edilmelidir.

– Bu tür ürünlerin, alabora olma durumunda acil kurtulmaya izin verebilmesi açısından, çocukların ayakta durabildiği derinliğin dışında bir derinlikteki suda kullanımının sınırlanması gerekmektedir.

Uçucu gaz içeren balonlar
– Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklar gerçekleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

– Uçan balonlarda yanıcı gaz kullanılması nedeniyle oluşabilecek kazaların engellenmesi amacıyla, bu balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır.

– Uçan balonların satış yerlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla uçan balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve helyum gazının yanıcı/parlayıcı bir gaz olmadığı hususunda bilgilendirme metninin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

– Bu bağlamda; tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir.

Sıvı içerisinde büyüyen dekoratif ürünler
– “Su maymunu”, “büyüyen su topları”, “su boncuğu”, “su jeli” gibi isimler ile satılan ve çocukların nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde hayati tehlike yaratabilen ürünlerin, kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde satılması yasaklanmıştır.

– Bu ürünlerin, diğer satış yerlerinde çocuklara satılması yasaktır.

– Bu ürünlerin ambalajlarının çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde olması ve oyun amaçlı kullanılmamasına ilişkin uyarı taşıması zorunludur.

– Ebeveynlerin bu ürünlerin içerdiği risklerin farkında olarak, çocukların bu ürünlere erişimine engel olmaları önemlidir.”

Bakanlığın açıklamasında son olarak, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Bakanlığın Alo 175 Tüketici Hattından ve Bakanlık web sayfası üzerinden başvurabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte, güvensiz ürünlere ilişkin bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’de yayınlandığı, söz konusu sisteme tüketicilerin www.guvensizurun.gov.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat