0

Tasnif Edilmiş Tekstil Kırpıntı ve Atıklarının DİB Kapsamında İthalatında ÇKP

Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü “Çevre Katkı Payı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ kapsamında 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerin ithalat işlemleri hakkında bilgi talep edildiği belirtildi.

Atıkların ithalat denetimini düzenleyen 2020/3 sayılı ÜGD Tebliği’nin Ek-2/A sayılı İthali Yasak Atıklar listesinde 19 12 08 atık koduyla yer alan atık tekstil malzemelerinin ithalatının 6310.10.00.00.00; 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li atıklar haricinde yasaklandığı anımsatıldı.

6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP`lerinde yer alan maddelerden, Tebliğin Ek-1 sayılı listesindeki açıklamaya uyanların, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatının (Tebliğ, md.4(1)-c) yapılabilmekte olduğu, bu ürünlerin ithalatında ise ilgili ÇŞB mevzuatı gereği çevre katkı payı tahsilatı yapılması gerektiği bildirildi.

Öte yandan, Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan; ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaması ve bu kapsamdaki işlemlerde ise ithalatçı veya temsilcisinin beyanının esas alınması gerektiği belirtildi. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanının esas olduğu ifade edildi. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button