0

İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.12.2020 tarihli ve 60061200 sayılı yazıya atıfla; 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 31/12/2020 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2021 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görüldüğü bildirildi.

Related Posts

Call Now Button