0

Taşıt Durum Tespit Belgesi Almış Araçların Tehlikeli Madde Taşımacılığı

              

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan duyuruya göre, “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış, ancak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; yaşanan pandemi ve sektörden gelen talepler dikkate alınarak taşımacılık faaliyetlerine 01.07.2022 tarihine kadar müsaade edilecek.

Bilindiği üzere, konuyla ilgili düzenleme; 07.10.2020 tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi” olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı Geçici 1 inci maddesi kapsamında “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 01/07/2021 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk belgesini almaları zorunlu.” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Türkiye’de yaşanan pandemi ve sektörden gelen talepler dikkate alınarak tehlikeli madde taşımacılığının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 01.07.2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan araçlar ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine 01.07.2022 tarihine kadar müsaade edileceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat