0

Tarife Sınıflandırma Kararları Avrupa Birliğine Uyumlu Olacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:35) yer aldı.

Tebliğ ile eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre;

Tebliğ ekindeki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirecek.

Tebliğin EK-1 sayılı ekinde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda ise Tebliğ geçerli olacak.

Tebliğ için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button