0

Cezayir Gümrük Kanunu’na Göre Eşyanın Tasfiyelik Hale Gelmesi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği “Cezayir Gümrük Kanunu’na Göre Eşyanın Tasfiyelik Hale Gelmesi” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yazısında, Cezayir gümrüklerine sunulan eşyanın gümrük ambarlarında bekleme süreleri hakkında aşağıdaki bilgiler iletildi:

Cezayir Gümrük Kanununa göre; Cezayir gümrüklerine sunulan ve geçici olarak depolanan eşyanın 21 gün içinde bir gümrük işlemine tabi tutulması, tabi olunacak gümrük rejiminin ithalatçı, gümrük komisyoncusu veya bunların yokluğunda taşıyıcı tarafından verilecek detaylı gümrük beyannamesi ile belirlenmesi, gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından gerekli kontrollerin yapılarak tescilini takiben 5 gün içinde ithalat vergilerinin ödenerek eşyanın gümrükten çekilmesinin gerektiği belirtildi.

Bu süreler içinde, ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde eşyanın, en fazla 2 ay kalmak üzere gümrük idaresi tarafından re’sen gümrük ambarlarına konulacağı, bu süre içinde de ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından gümrük idaresine başvurulmaması halinde eşyanın tasfiyelik eşya statüsünü kazanacağı hususları da mezkur Kanun ile düzenlendiği ifade edildi.

Bu çerçevede, yukarıda verilen bilgiler ışığında ihracatçıların ihraç eşyasının safahatini ithalatçı ve taşıyıcı nezdinde takip etmelerinde ve sorunlu ihracatlarda eşyanın tasfiyelik hale gelmesine mahal vermeden gerekli önlemlerin alınmasında fayda mülahaza edildiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button