0

Tahsilat Takip Programı İptal Statüsündeki Kararlarda Statü Geri Alma İşlemleri

Yazıda, Gümrük idarelerince çeşitli nedenlerden ve/veya sehven iptal edilmesinden dolayı statülerinin geri alınması gereksinimi doğan “İptal” statüsündeki kararların ilgili gümrük idaresince statülerinin geri alınabilmesi için Tahsilat Takip Programının Ek Tahakkuk, Ceza, Geri Verme – Kaldırma, Tecil-Taksitlendirme ve İtiraz Modüllerinde;

1) Tahsilat Takip Amir Profili ile “İptal” statüsündeki kararlar için işlemler menüsüne “Kararın Statüsünü Geriye Al” seçeneğinin eklenmesi ve bu seçeneğin seçilmesi halinde kararın bir önceki statüsüne geri gelmesinin,

2) Ek Tahakkuk, Ceza Kararı ve Tecil-Taksitlendirme modüllerinde üretilen kararlarda söz konusu statü geri alma işleminin yapılmasıyla birlikte muhasebe kaydının yeniden oluşmasının, sağlanması yönünde teknik düzenleme yapıldığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat