0

Suriye’ye İhracı ve Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi Güncellendi

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Ticaret Bakanlığı internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştı.

Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listelerin güncellenerek Bakanlık internet sayfasında yayınlanacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda ‘Suriye’ye ihracı ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi’ güncellenerek Bakanlık sayfasında yayınlandı.

Söz konusu listeye 23 Ağustos 2021 tarihinde, 3102.60.00.00.00 GTİP no.lu ‘Kalsiyum Nitrat ve Amonyum Nitratın Çift Tuzları ve Karışımları’ eşyası eklendi.

Bu bağlamda bu tarihten itibaren Kalsiyum Nitrat ve Amonyum Nitratın Çift Tuzları ve Karışımları eşyasının Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek.

İlgili liste için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button