0

Gümrük Kanununun 235/4-C Maddesi Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri

Yazıda; 07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi; “Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” şeklinde değiştirildiği;

Konuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılacak işlemlerde ceza kararı düzenlenmesinin uygun bulunduğu ve Tahsilat Takip Programının Ceza Kararları Modülünde yer alan “Dayanak” sekmesinde “4458/235/4-c” maddesi seçilerek işlem yapılmasının sağlandığı belirtildiği ve söz konusu madde hükmüne göre düzenlenecek kararlarda yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasının talimatlandırıldığı anımsatıldı.

Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarına ilişkin yapılandırma taleplerinin 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle reddedildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarının idari para cezası olarak değerlendirilmesi ve 7326 sayılı Kanun’da yer alan koşulları sağlaması kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button