0

Serbest Bölgelere Kaolin ve Kil İhracatında Belirli Şartlarla Kayıt Verilecek

Yazıda, İhracat Genel Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2022 tarihli yazısına atıfla; İhracat: 2022/5 sayılı Tebliğ ile İhracat: 2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in” ekinde yer alan “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’nde yapılan değişiklikler kapsamında ihracatı kayda bağlanan, seramik üretiminde hammadde olarak kullanılan “Kaolin ve diğer kaolinli killer” ve “Diğer killer”in kayıt altına alınması sürecine ilişkin usuller bildirildiği iletildi.

Bu defa; İhracat Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2022 tarihli yazısına atıfla; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce söz konusu ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest bölge dışına çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin alınması kaydıyla,

– Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

– Diğer killer (GTP: 2508.40

ürünlerinin üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda bulunan firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)Genel Sekreterliğince kayıt verilmesinin Bakanlık Makamının Olurları çerçevesinde uygun görüldüğü bildirildi.

Related Posts

Call Now Button