0

Sanayide Üretim Amacıyla Kullanılan Pudra Halinde Gümüş İthalatı

Yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 11.08.2021 tarihli ve 484462 sayılı yazısına atıfla, Bakanlıklarına intikal eden dilekçeden bahisle yapılan değerlendirme sonucunda; 7106.10.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan Pudra Halinde Gümüş (Altın ve platin yaldızlı gümüş dahil)’ün, Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları dışındaki, imalat ile ilişkisini (girdi olarak kullanıldığını) tevsik edebilen firmalar tarafından ithal edilebilmesinin Bakanlıklarına uygun görüldüğü ifade edilerek üretim girdisi amacıyla ithal edilen bahse konu ürünün sadece üretim girdisi olarak kullanılması ve iç piyasaya verilmesinin engellenmesine yönelik gümrük ve ithalat mevzuatı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Yazının devamında 7106.10.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan gümüşün serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2′ nci maddesine istinaden ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve gümüşün hammadde veya girdi olarak kullanıldığını gösterir kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi halinde, BİLGE Sistemi üzerinden TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş) sunulmadan ithalatına izin verilmesine ilişkin bağlantılı gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat