0

Gübre Cinsi Eşyanın Suriye’ye İhracatında ve Transitinde Değişiklik

Yazıda, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 21.04.2021 tarih ve 63480411 yazısına atıfla; Gümrük Müdürlüklerinden, bağlantıları İskenderun Laboratuvar Müdürlüğüne yoğun bir şekilde gübre cinsi eşya numuneleri gönderildiği, bu numuneler arasında NPK olarak tanımlanan, fiziksel karıştırma yoluyla elde edilen karışım halinde gübrelerin de bulunduğu ifade edildi. Bu tür fiziksel karıştırma yoluyla elde edilen NPK gübrelerinin bazılarının öğütme gibi aşamalardan geçmediğinde, Amonyum Nitrat Granülleri, Potasyum ve Fosfat içeren toz kısımlardan oluşabildiği ve bunların eleme yöntemi gibi usuller ile kolaylıkla birbirinden ayrılabildiği, bu tür gübrelerin her ne kadar 3105 tarife pozisyonunda değerlendirilseler de içeriğinde bulunan Amonyum Nitrat kısmı kolaylıkla ayrılabileceğinden amacının dışında kullanılmasından endişe duyulduğu belirtilerek 2021/12 sayılı Genelgede konuya ilişkin değişiklik yapılması talep edildiği anımsatıldı.

Yazıda ayrıca, 2021/12 sayılı Genelge kapsamında 3 sayılı “Suriye’ye İhracı ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Olan Eşya Listesi”nde “suni gübre” cinsi eşya bulunduğu, 31 inci fasılda yer alan eşyanın Suriye’ye ihracatı ve transitinde gümrük hizmeti verildiği ifade edildi.

Bununla birlikte, rejim ila terör örgütlerinin eline geçmesi halinde patlayıcı madde yapımında kullanılabileceği değerlendirilen “amonyum nitrat”, “potasyum nitrat” gibi maddelerin, 4 sayılı “Suriye’ye İhracında ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi” nde bulunduğuna; söz konusu maddelerin suni gübre yapımında karışım halinde ve patlayıcı madde yapımında hammadde olarak kullanılabildiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede, ilgili dış kurumlardan alınan görüşler neticesinde suni gübrelerin Suriye’ye sevkine ilişkin bir düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ettiği, 2021/12 sayılı Genelgenin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında;

– Suriye’ye ihraç veya transit edilmek istenen gübre cinsi eşyanın karışım veya bileşim halinde olması,

– İhraç edilmek istenen eşyanın içeriğinde, 4 sayılı “Suriye’ye İhracında ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi” nde yer alan “amonyum nitrat”, “potasyum nitrat” gibi yanıcı patlayıcı madde yapımında kullanılabilen eşya bulunması,

– Suriye’ye ihraç veya transit edilmek istenen içeriğinde, bileşim-karışım halde bulunan gübre cinsi eşyanın, laboratuvar tahlili sonucuna göre basit bir işlem ile ayrıştırılmasının mümkün olması,

Koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda eşyanın Suriye’ye ihracatında ve transitinde gümrük hizmeti verilmemesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat