0

REX Başvuru Usul ve Uygulama Esasları

Yazıda; 02.08.2019 tarihli 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Gümrükler Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru usul ve uygulama esaslarının belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu Tebliğin, Kayıtlı İhracatçı Sistemine Başvuru başlıklı 3’üncü maddesinin; “…kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükler, kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuru ile kayıtlı ihracatçı statüsünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından[] yerine getirilir. Söz konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı Gümrük İdarelerini yetkilendirebilir…” hükmünün amir olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru ve statünün sona erdirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 15.02.2021 tarih 61489481 sayılı yazı ile tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin yetkili kılındığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat