0

Bitki ve Bitkisel Ürün İthalat Uygulamaları

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü “İthalat Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısına atıfla, Türkiye’ye karayolu, demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelere ait Bitki Sağlık Sertifikalarına ilişkin ithalat uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldığı anımsatıldı.

Konu ile ilgili olarak karayolu ile girişi yapılmak istenen ürünlerin aynı parti olması ve aynı partiye ait ürünlerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden görüşler talep edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Müdürlüklerden ve firmalardan gelen taleplerin Bitki Karantinası Yönetmeliği ve Bitki Karantinası Numune Alma Talimatı değişikliğinde değerlendirmeye alınıncaya kadar; Türkiye’ye karayoluyla girişi yapılmak istenen ayni partiye ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin birden fazla taşıma aracı ile gelmesi durumunda da her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği belirtildi.

Ancak, karayolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, aynı partiye ait ürünün birden fazla taşıma aracında bulunması ve söz konusu ürünün analiz gerektiren ürünler grubunda olması durumunda, firmanın beyanı doğrultusunda ürünlerden araç başına numune veya bütün sevkiyatı temsilen paçal olarak numune alınabileceği ifade edildi.

Ancak paçal olarak numune alınabilmesi için sevkiyatların;

– Her bir taşıma aracına ait Bitki Sağlık Sertifikalarında gönderici ve alıcının aynı olması,
– Ürüne ait parti numarası vb. ürünü tanımlayacak bilgilerin aynı olması,
– İhracatçı ülke tarafından her bir araca ilişkin plaka bilgisinin Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi,
– Aynı partiye ait olan birden fazla taşıma aracının ihracatçı ülkeden çıkış tarihleri ile Türkiye’ye giriş tarihlerinin aynı olması gerektiği bildirildi.

Firma tarafından paçal olarak numune alınmasının talep edilmesi halinde, Zirai Karantina Müdürlüğü inspektörlerince öncelikle her araçtaki ürünün dikkatli bir şekilde makroskobik olarak incelenmesi, başta hastalık/zararli belirtisi gösteren ürünler olmak üzere bütün araçlardan alınan örneklerden oluşturulan paçal numunenin analize gönderilmesi ve alınan paçal numunenin bütün partiyi temsil edecek miktarda olması gerektiği belirtildi.

Bununla birlikte;
-Her bir taşıma aracı için düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasına ait ürünlerden alınan paçal numunelerin analize gönderilmesi ve analiz sonucunda bulaşıklık tespit edilmesi durumunda, paçal numune alınmış Bitki Sağlık Sertifikalarına ait bütün taşıma araçlarında bulunan ürünlerin mahrecineiade/imha edileceğinin, ya da;
-Her bir taşıma aracından alınacak numunelerin ayrı ayrı analize gönderilerek, bulaşıklık tespit edilmesi halinde sadece analiz sonucu bulaşık çıkan araç muhteviyatı ürüne iade imha işlemi uygulanacağı,
-Tüm araçlardan paçal numune alınarak tek analiz yapılmasının talep edilmesi halinde analiz sonucunda karantina riski tespit edilirse bütün araçlar muhteviyatı ürünlerin mahrece iade/imhasının kabul edileceğine dair imzalı/onaylı taahhütname alınması gerektiği,
-Firma tarafından paçal olarak numune alınmasının talep edilmesi durumunda: Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sisteminde (BKKTS), bir sevkiyat başvurusunda bir Bitki Sağlık Sertifikası dikkate alındığından, tek bir Bitki Sağlık Sertifikası numarasının BKKTS’de ilgili alana yazılması, aynı partiye ait diğer Bitki Sağlık Sertifikası numaralarının “Açıklama” kısmına tek tek yazılarak başvuruların gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye’ye girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ilişkin resmi kontrollerin; sayılı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 11/02/2021 tarihli ve E-21817801-320.03.02-375713 sayılı yazısı ve yukarıda açıklanan ek bilgiler çerçevesinde ve Bitki Karantinası Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button